Vaš internet pretraživač (Internet Explorer 7 ili niži) je zastario. U njemu postoje otkriveni sigurnosni propusti koji bi mogli ugroziti Vaše računalo. Navedeni pretraživači ne prikazuju sve mogućnosti ove ili drugih web stranica. Naučite kako obnoviti Vaš pretračivać.

X

Program

09:00 – 09:05 Miroslav Hašpl , Denis Tršek

Dobrodošlica

09:05 – 09:20 Ivan Bojanić

Znamo li išta o meniscima u 21 stoljeću

09:20 – 09:35 Dražen Lovrić

Radiološka dijagnostika lezije meniska

09:35 – 09:50 Miroslav Hašpl

Menisk i hrskavične lezije

09:50 – 10:05 Gordan Gulan

Menisk i ruptura prednje križne sveze

10:05 – 10:20 Denis Tršek

Osnovne tehnike šivanja meniska

10:20 – 10:50 Rasprava

10:50 — 11:30 Stanka za kavu / zakuska

11:30 – 11:45 Saša Janković

Ramp i horizontalne rupture meniska

11:45 – 12:00 Damir Hudetz

Root i radijalne rupture meniska

12:00 – 12:15 Mislav Jelić

Transplantacija meniska

12:15 – 12:30 Denis Tršek

Ugradnja umjetnog meniska

12:30 – 12:45 Denis Tršek

Video prezentacija bolesnika

12:45 – 13:15 Rasprava

13:30 – 13:40 Zatvaranje simpozija

 

Program Simpozija u PDF-u:

pdf